The Rural schoolgirls of the Eastern Anatolian borderlands

Jan Jonker Roelants

Wat Is Het Annefonds?

Het gebeurt nogal eens dat mij wordt gevraagd waarom heb je de stichting Anne fonds heb opgericht. Of dat mij wordt gezegd: die 20 studenten van Anne dat is niet eens een druppel op een gloeiende plaat!Om met het laatste te beginnen. Voor die twintig meisjes kan een opleiding een verschil van dag en nacht zijn: tussen school, omgang met medescholieren, leren van een vak en economische zelfstandigheid of: thuisblijven, uitgehuwelijkt worden en levenslange afhankelijkheid van man en familie. De ‘’20’’ hebben meer kans op een gelukkig huwelijk en een zelf bepaalde toekomst terwijl hun kinderen een betere vooruitzichten hebben. Het zijn er nu slechts twintig. Maar zij zijn een rolmodel voor hun omgeving en hun kinderen zullen hun voorbeeld volgen. Dit herhaalt zich bij iedere nieuwe generatie en de kring van opgeleide mensen breidt zich steeds verder uit. Je kan het vergelijken met het gooien van een steen in het water. Waar die valt golft het water in concentrische cirkels over een steeds groter oppervlak. Maar het gaat niet alleen om aantallen.

Er is veel sluimerend talent dat met een beetje hulp misschien tot grote dingen in staat is. Dit brengt me op de vraag : ‘’wat bracht je tot Anne’’. In mijn tijd in Istanbul heb ik mij intensief bezig gehouden met sociaal-culturele projecten. Ik was betrokken bij de oprichting van de eerste blijf van mijn lijf huizen, de inrichting van de eerste kinder- creches, milieu projecten en mensenrechten. Steeds trof ik vrouwen aan die zich met grote inzet en deskundigheid belangeloos inzetten. Ik zag daar van nabij wat vrouwen kunnen presteren. En als je dan weet dat Turkse meisjes veel minder kans dan jongens hebben op een opleiding, wordt je vanzelf gemotiveerd leergierige meisjes te helpen . Dat wij het met Anne ook goed aanpakken, vond ik bevestigd door de bekende New York Times journalist Nick Kristof , die in zijn boek ‘’Half The Sky’’ schrijft: de beste manier om ontwikkelingsprojecten voor vrouwen aan te pakken is lokale uitvoering en gericht op individuele vrouwen. Dit is precies wat Anne doet.