Jaarverslagen

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

Jaarlijks krijgen drie Turkse kansarme meisjes een studiebeurs voor een 4 jarige beroepsopleiding.

Het beloningsbeleid:

Bestuur en medewerkers ontvangen geen vergoeding

Lees hieronder onze jaar verslagen

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022