Werkwijze

In 2015 bestond het Anne Fonds 10 jaar. We zijn er trots op dat wij samen, met onze Turkse partnerTEV, in die periode 200 Turkse meisjes een beurs konden geven voor een middelbare beroepsopleiding. Door de verandere situatie in Turkije heeft TEV zich teruggetrokkn uit het beroepsonderwijs.

Dit schoolljaar is een samenwerkingsovereenkomst met een school in Ayvacik (bij Canakkale) getekend..Op voorstel van de staf zijn drie leerlingen geselecteerd. Zij zijn 12 jaar en hebben de verplichte basisopleiding van 8 jaar gevolgd. Door familieomstandigheden is er geen geld voor een voortgezette opleiding. De leerlingen zitten op een internaat en worden buiten de school begeleid door een vertegenwoordiger van het Anne Fonds.

Zij krijgen jaarlijks een beurs van ca. €1.000 . Het geld wordt besteed aan kost en inwoning, boeken schooluniformen, schriften, boeken e.d.