Steun het Annefonds

A significant proportion of young people is neither employed in education or training (NEET). Between 2008 and 2011 Turkey has still the highest proportion of NEETS, among OECD countries, 35%, compared with the OECD averidge of 16%.The proportion is more than twice as high among women than men.

In Turkije is15% van de vrouwen analfabeet (mannen 5 %), heeft 26% betaald werk(EU 62%). 55%van de jonge vrouwen heeft geen school of werk (mannen 20%). In de verhouding jongens – meisjes in het voortgezet onderwijs staat Turkije op plaats 138(Unicef 2008)

Het Anne Fonds heeft als doel de onafhankelijkheid van jonge vrouwen in Turkije te bevorderen middels beroepsonderwijs. Sinds de oprichting in 2005 kregen 200 meisjes een beurs. In 2015 is een samenwerkings overeenkomst gesloten met een school in Denizli. Ruim 90% van de leerlingen maakt de studie af.

Een beurs kost ca. € 500 per jaar en wordt besteed aan boeken, schriften, schooluniformen en buitenschoolse activiteiten. De financiering geschiedt uit donaties, legaten en de opbrengst van evenementen. Anne berekent geen vergoedingen.