Samenwerking met Tocev

Na jarenlange samenwerking met TEV een organisatie, waar ANNE  voornamelijk een kleine geldschieter was zonder invloed en  een school in Buldan waarmee door de politieke omstandigheden, het contact  stroef verliep,  is het Anne fonds met TOCEV op een nieuw spoor: een kleine transparante onafhankelijke organisatie in Istanbul. TOCEV is stevig verankerd is in de Turkse  onderwijssector.en heeft een uitgebreid netwerk van donateurs en sponsoren, voor wie zij sociale projecten ontwerpt.

Kern data: actief in heel Turkije. In de 17 jaar van haar bestaan 5 miljoen kinderen bereikt, strikte selectie met jaarlijkse evaluatie, ondersteunt kinderen vanaf 7 jaar tot universiteit, geeft geen geld aan kinderen of verzorgers maar betaalt onkosten rechtstreeks, bevordert de sociale ontwikkeling van de leerlingen  met toneeluitvoeringen, sport, uitwisselingen  leer en spelmateriaal.

Het Anne Fonds is contractueel verplicht jaarlijks 10 meisjes te steunen  voor  in totaal $3.600 en tot een donatie van  $1.000 voor projecten zoals zomerkampen . TOCEV  stuurt halfjaarlijks  een voortgangsverslag en zorgt voor promotie materiaal zoals foto’s en video’s. De overeenkomst  heeft de duur van één jaar en kan jaarlijks worden verlengd.